БИД ТАНЫ БИЗНЕСИЙГ БҮХ ТАЛААС НЬ ДЭМЖИЖ АЖИЛЛАНА

Бид танд CAT 360 ADVANTAGE хөтөлбөрийн хүрээнд дараах 3 багцыг санал болгож байна. Та өөрийн бизнесийн зорилгод тулгуурлан шаардлагтай багцыг сонгон аваарай.

МӨНГӨН БАГЦ

• ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХЯНАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨ 3-р ТҮВШИН
• ОПЕРАТОРЫН СУРГАЛТ

ТҮЛШИЙГ ҮР АШИГТАЙ АШИГЛАХ СУРГАЛТ

Уурхайн байгаль орчинд ээлтэй бохирдол багатай түлшний зардлыг бууруулахад зориулагдсан.

ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СЭЛБЭГИЙН БАГЦ

CAT 360 ADVANTAGE хөтөлбөрийн хүрээнд шинээр зарагдсан тоног төхөөрөмжүүд дээр техник үйлчилгээний сэлбэг 2000 мото цаг 20% хөнгөлөлттэй олгоно.