захиа илгээх

Таны захиа амжилттай илгээгдлээ!

Цогтцэций салбар

“Вагнер Азийн Цогтцэций” салбар нь түрээсийн хэлтэсийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор 2010 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд Улаанбаатар хотоос 570 км-ийн зайд Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт байрладаг. Уг салбар нь CAT-ын болон Вагнер Азийн төлөөлж буй бүх тоног төхөөрөмжүүдийг Таван Толгой, Ухаа Худгийн уурхайд буюу Лейтон, QGX, Эрдэнэс ML зэрэг олон улсын болон хувийн хэвшил, төрийн өмчит уул уурхай, барилгын компаниудад түрээслэх, сэлбэг нийлүүлэлт болон засвар үйлчилгээгээр тогтмол ханган ажиллаж байна

.“Вагнер Азийн Цогтцэций”салбар нь салбарын менежер, түрээсийн зохицуулагч, түрээсийн төлөөлөгч, сэлбэгийн мэргэжилтэн болон засвар үйлчилгээний долоон техникчидын бүрэлдэхүүнтэйгээр оффис,байнгын ажилтан болон зочдод зориулсан амралтын байр,сэлбэгийн агуулах болон үндсэн засварын цех, машин механизмыг байршуулах томоохон хэмжээний талбайтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.