Хүч дамжуулах эд анги

Энэхүү олон талт зориулалт бүхий турших төхөөрөмж нь нь хүнд даацын ачааны машины гидро эд ангиудыг шалгаж тестлэх мөн зарим нэг өндөр технологи бүхий гидро шалгагч төхөөрөмжийн онцлогуудыг харуулахаар зохион бүтээгдсэн. Гидравлик эд ангиудыг турших төхөөрөмж нь гидр насос, мотор цилиндр болон гидрийн бусад эд ангиудад бүрэн хэмжээний туршилт болон тохиргоог хийдэг. Гидравликийн туршилтаар хүч дамжуулах анги, мушгих момент хувиргагч,араат насос, хийцийн хувьд сэнсэн насос, гидрийн насос, гидрийн мотор, цилиндр болон хавхлагын ажиллагааны бат бөх, найдвартай байдлыг шалгадаг. Туршилтыг хийснээр тухайн эд ангийн ноцтой гэмтэл болон алдааг зассаны дүнд ажиллагааны өртөгийг бууруулдаг төдийгүй илүү чанартай засвар үйлчилгээг гүйцэтгэн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлж чадсан.
  • Transmission
  • Torgue converter
  • Differential
Facebook Twitter Google Plus