НЭВТРЭХ хэсэг нь тоног төхөөрөмжөө удирдан хянах боломжийг танд олгодог. CAT Product Link техник хангамж, Vision Link программыг ашиглаж тухайн агшны бодит мэдээллээр тоног төхөөрөмжөө хаана байгааг, юу хийж байгааг нь мэднэ.

Өөрөөр хэлбэл уг техник хангамжийг олон янзын хүчин чадалтай тоног төхөөрөмжүүдэд суурилуулж, хэрэгтэй мэдээллүүдээ алсын зайнаас нэгтгэн дүгнэх боломжтой. Энэ нь:

Техникийн байршил, ажилласан цагийг тодорхойлох

 Техникийн бүрэн бүтэн байдал, гэмтэл доголдол, түлш зарцуулалтыг хянах

 Техникт ноцтой гэмтэл, эвдрэл үүсгэхүйц доголдлыг илрүүлэх

 Операторын гүйцэтгэлийг хянаж сургалтад хамруулах шаардлагатай эсэхийг тодорхойлно.

 

Facebook Twitter Google Plus