Багц 4: Харилцагчийг Дэмжих Гэрээг тантай байгуулснаар урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээнд шаардлагатай сэлбэгийн бэлэн байдал, ажиллах хүч болон тоног төхөөрөмж удирдлага хяналтын мэргэжилтний зөвлөгөөгөөр хангана. Үүнд:

  • Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээний талаар бүртгэл хөтлөх, хуваарь гаргах
  • Чанартай сэлбэг хэрэгсэл, тос масло нийлүүлэх, хэрэгцээ шаардлагадаа нийцсэн үйлчилгээг туршлагатай баг хамт олноос цаг тухайд нь авах
  • Бэлтгэгдсэн мэргэжилтэн эсвэл техникчээр үзлэг шалгалтыг хамгийн багадаа сард нэг удаа хийлгэх

 

 

Facebook Twitter Google Plus