Багц 5: Харилцагч та засвар үйлчилгээг өөрөө хийх шаардлагагүй бөгөөд бид таны бизнесийн үйл ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулахад тусалж, тоног төхөөрөмж хяналт удирдлагын цогц үйлчилгээг санал болгож байна.

 

-          Электрон дата - Product Link болон VisionLink

-          Сургалт -Vision Link программын сургалт

-          Тайлан гаргаж мэдээллэх – Харьцуулсан үзүүлэлттэй сар тутмын тайлан

-          Тоног төхөөрөмжийн үзлэг – Cat Inspect® хэмээх гар утасны шинэ программ

-          Тосны шинжилгээ - Cat S•O•S үйлчилгээ

-          КАТ мэргэжилтэн – Алсын зайн хяналт

-           Урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ – Ажлын талбай дахь тогтсон засвар үйлчилгээ

 

 

Facebook Twitter Google Plus