Сэлбэгийн үйл ажиллагаа: Вагнер Ази Тоног Төхөөрөмж компаний сэлбэгийн хэлтэс нь нөөцийн хяналт дээр төвлөрсөн сэлбэг болон агуулахын үйл ажиллагаа, түүнийг дэмжих үйлчилгээн дээр тулгуурладаг стратеги төлөвлөлтийн удирдлагын шинэ түвшинд шилжин ажиллаж байна. Энэ нь харилцагчдын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлж, хөрөнгийн зохицуулалтыг сайжруулах, өртөгийг багасгахад чиглэгддэг.

GDC parts manager Enkhtur

Tel: + 976-70187588 Ext:437

Cell: + 976-95954385

Email:  Enkhtur@wagnerasia.com

UB parts manager Bayar

Tel:    976-11-70187588  Ext: 1

Fax:   976-11-70187587

E-mail: bayar_b@wagnerasia.com


 

  • Сэлбэгийн ажиллагаа – Сэлбэгийн захиалга ба буцаалт, сэргээн үйлдвэрлэгдэх сэлбэгийн эргэлт болон сэлбэгийн нөөц.

 

  • Нөөцийн хяналт – Барааны эргэлт, үйлчилгээний хувь, яаралтай захиалгын үйлчилгээний зардал, нөөц худалдан авах захиалга

 

  • Агуулахын үйл ажиллагаа – Агуулахын ажлын бүтээмж, нөөцийн нарийвчлал болон нягтшил, зай ашиглалт, хөрөнгө зарцуулалт болон төлөвлөлт
Facebook Twitter Google Plus