УДИРДЛАГЫН БАГ


Кокинэн КЭЛВИН
Гүйцэтгэх Захирал
Жиминез ЛУЙС
АЗТ & Засварын Үйл Ажиллагааны Газрын Захирал
Энхболд ЭНХДЭЛГЭР
Худалдаа ба Түрээсийн Газрын Захирал

Адилбиш НЯМДОРЖ
Санхүүгийн Газрын Захирал 

Сүхбаатар ЦЭРЭННЯМ
Аналитик & Инновацийн Газрын Захирал
Төхөөн ЖАНИБЕК
Үйлчилгээ Дэмжих Газрын Захирал
Лхагвадорж БААСАНДОРЖ
Бизнесийн Эрсдэлийн Газрын захирал
Хүрэлбаатар УЯНГА
Технологийн Газрын Захирал

Виллиамс КЛИНТОН
Сэлбэг ба Уул Уурхайн Газрын Захирлын Үүрэг Гүйцэтгэгч
Facebook Twitter Google Plus