2014

Улаанбаатар хот дахь гаалийн газар 100 жил

Шилдэг 100 ААНБ

МҮХАҮТ Хүндэт Диплом
Award for Corporate Excellence (ACE).

2013

Аж Ахуйн Топ 150 нэгж

COAL Mongolia Event sponsor

2012

Community Builder Partner- Bronze Builder

Топ 15

2011

Шилдэг Худалдан авагч 2011 Төмөрт транс

Топ 150

Mongolian children’s Aid foundation Certificate of Appreciation

Топ 100

Fifta Mongolia Investment envoy Хөрөнгө оруулалтын элч өргөмжлөл

2010

Certificate of DIP customer of Mongol Daatgal 2010

Нийслэлийн Засаг Дарга бөгөөд УБ хотын захирагч Өргөмжлөл 2010

Embassy of the United states of America Ulaanbaatar Certificate of Appreciation Presented to WAE 2010

2009

CCI Commen prize

Ландбридж талархал

IFFC Өргөмжлөл

2008

Топ 100 Топ худалдан авагч

Нийгмийн даатгалын итгэлтэй түнш 2008 Хүндэт өргөмжлөл

Supplier Appreciation Award

2007

South Gobi Sands- Supplier Appreciation Award

MISA for the year 2007 to 2008

2006

Мон Дулаан Трейд Өргөмжлөл

Топ 100

2005

БГД-ийн Хүндэт Өргөмжлөл

Multiquip Award Excellence

Монголын Үндэсний Татварын алба Гэрчилгээ

Бизнесийн эрхэмсэг оршихуйн шагнал Топ 100

2004

МУ-н Гаалийн ерөнхий газар Батламж

МУ-ийн ерөнхий сайд Хүндэт Өргөмжлөл 100

2000

Prizm Vision Award

+
Facebook Twitter Google Plus