Parts and Services

Дуудлагын засвар үйлчилгээ

Дуудлагын засвар үйлчилгээ -ний техникчид таны ажлын талбарт бүрэн тоноглогдсон засварын машинтай ирнэ. 40 гаруй Ford Ranger Pick-ups, F-150 F-250 загварын ачааны автомашин нь өргөгч, агаар шахагч, огтлох болон гагнуурын төхөөрөмжөөр тоноглогдсон ба эдгээр нь шуурхай, алдаагүй оношлоход зориулагдсан электрон төхөөрөмжийн хамгийн сүүлийн үеийн технологи юм.

Монголын бүс нутгийн 10 орчим хэсэгт “Мастер”, “A”, “B”, “C” түвшний бэлтгэгдсэн дуудлагын засвар үйлчилгээний техникчид бий.