CAT 390D

Экскаватор

Үнийн санал авах

Бүтээгдэхүүн
Брэнд: CAT 390D
Модель: Экскаватор
Сериал: WAP00218
Байршил: Цогтцэций, Өмнөговь

ТӨСТЭЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД